Referat Bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

hos Helge Horskær Rasmussen

Mandag den 28-08-2017 kl. 19.00

Dagsorden.

1.                               Formanden siden sidst.

2.                               Kassereren siden sidst.

3.                               Udvalg og deres arr.

4.                               Samarbejdsudvalget og deres arr.

5.                               Hjortelaug.

6.                               Grønt råd/ jægerråd.

7.                               Nyt fra NFC.

8.                               Generalforsamling (Udfærdige dagsorden)

9.                               Diverse.

10.                             Evt.

11.                             Næste møde.

 

Tilstede var: Steen Thomsen, Hans Nielsen, Helge Horskær, Carsten Andersen, Poul Skov, Kjeld Bruun, Morten Bruun, Kaj Rasmussen og Ove Pedersen.

 

ad1.                           Formanden kunne berette at der ikke var sket det

                                   store siden sidste møde.  Der er ved optælling ca.

                                   142 medlemmer, det er en tilbagegang fra sidste år.

ad2.                           Kassereren kunne berette at  overskudet fra messen

                                   samt de andre fælles arr. var tilgået foreningen

                                   det beløber sig til  ca. 30000.

                                   Regnskabet er færdiggjort og klar til revision.

ad3.                           Udvalg:

                                   Hagl. Pokalskydningen gav overskud men deltager

                                   antal er for nedad gående.

                                   Hunde. Der har været afholdt markprøve,  med 7

                                   deltagende hunde og det var med rimelig sucses.

                                   Til nyt hold vedr. hvalpetræning er der pt. tilmeldt

                                   8 hunde. Opstart er den 3/9 og så 4 søndage

                                   pris er 50 kr. pr. gang.  alderskat. er 9 uger til ½ år.

                                   SMS rundsendes vedr. dette.

                                   Riffel. Der er sendt  indbydelse til de andre foreninger

                                   vedr. vinterskydning på 15 m banen Smedestræde,

                                   samt der ligger indbydelser på 100/200 m. banen.

                                   Opstart den 3/10  samt 1ste. Tirsdag i mdr.

                                   afslutning den 6/2-18

                                   Nyjæger. Der er sendt en forespørgsel til

                                   Åge V. Jensen fonden vedr. afskydning af  dåvildt

                                   på fondens arealer. Afskydningen skulle gælde

                                   vildt hvor skytten blev udtrukket ved lodtrækning

                                   blandt nyjægere.

                                   Strandjagt.  Ingen aktivitet.

ad4.                           Der er aftalt møde i udvalget som afholdes den

                                   11/9 hos Per Bo Sørensen.

ad5.                           Der har været en del i de trykte medier vedr. dåvildt

                                   forvaltningen på Nordfyn og Æbelø i særdeleshed.

                                   Der er pt. ikke afklaret dødsårsagen på det fundne

                                   faldvildt ved Æbelø.

                                   Der har været flere teser, bla. underernæring/

                                   giftige planter. Det er mest gået ud over  Muflon og

                                   dåkalve.

ad6.                           Grønt råd. der har ikke været emner af jæger

                                   interesser på det seneste møde. Kim F.G. vil forfølge

                                   sagen om slæbesteder for både på Nordfyn.

                                   Jægerråd. Der er sket det i Jægerrådet at

                                   Frowin Lennart Rasmussen har valgt at trække sig

                                   helt ud af jægerrådet hvorfor Ove Pedersen er blevet

                                   konst. formand indtil næste jægerråds årsmøde.

                                   Der har været en del planlægning omkring fjordens

                                   dag den 10/9, hvor Nordfyns jægerråd deler telt

                                   med Otterup jagtforening.

                                   På kredsplan er der en del mail korrespondance

                                   mellem kredsformand og jægerråd Nyborg-

                                   Kerteminde for om muligt at finde fælles fodslag

                                   igen i kredsen.

ad7.                           Jordkøb vedr. er ved at være på plads og Dj sørger

                                   for at få udarbejdet papirerne vedr. køb

                                   købssum er ca. 130000 kr.

                                   Der er opført overdækning ved de vilde duer

                                   efter forespørgsel fra jagttegns underviserne.

                                   Sidste skydning i 2017 er den 30/8 og der er

                                   oprydning den 31/8 . NFC er vært med brød til dem

                                   der møder op og deltager i nedtagning af bane.

                                   Der er inspektion af miljø afdl. den 14/9.

                                   Det overvejes om der skal etableres overdækning

                                   på standpladserne på jagtbanen.

                                   Der bliver opstillet en ekstra container på NFC.

                                   Der er ved at blive opsat nye sensorer på alarmen

                                   da der har været for mange fejlmeldinger med de

                                   gamle.

ad8.                           Generalforsamling den 7/9 kl. 19.00 på NFC.

                                   bestyrelsen møder 18.15.

                                   Kjeld Bruun modtager ikke genvalg, så mulige emner

                                   til bestyrelsen skal spørges.

                                   vedr. revisorer  skal  der undersøges om mulige

                                   nye emner.

                                   Der indkøbes 2 kokkejagter til udlodning dato er

                                   den 27/12 Carsten  tager sig af dette.

                                   Steen bestiller smørrebrød.

ad9.                           Intet under dette punkt.

ad10.                         Intet under dette punkt.

ad11.                         Næste møde aftales efter generalforsamlingen.

 

referent Ove Pedersen