Nyheder

Skulle du side og have lyst til at være et aktivt medlem af et af vores udvalg, så tøv endelig ikke med at kontakte udvalgsformanden og kom med i udvalget

 

 

Der er nu oprettet sms service som alle medlemmer kan tilmelde sig til på hjemmesiden og du vil således modtage en sms hver gang der er et arrangement i foreningen

Så er den første ordinære generalforsamling, efter den stiftende generalforsamling, afholdt og 3 af bestyrelsesmedlemmerne fortsætter ikke i bestyrelsen.

De 3 er Keld Olsen ( ønskede ikke at fortsætte), Poul Erik Bang Andersen ( ønskede ikke genvalg) & Mogens Nielsen ( ønskede ikke genvalg)

Der blev valgt 3 nye ind i bestyrelse, Morten Bruun, Helge Horskjær Rasmussen og Steen Lentz Thomsen.

Diverse udvalgsposter og bestyrelsens konstituering vil blive offentliggjort her på hjemmesiden snarest efter den 24. september 2014, hvor bestyrelser mødes og konstituere sig.

Foreningen siger mange tak til de 3 afgåede bestyrelsesmedlemmer for deres store indsat i foreningen og ønsker dem knæk og bræk med fremtiden.

 

Billeder fra den stiftende generalforsamling for Bogens Land & Strandjagtforening

Kaj Rasmussen aflægger sin beretning og indstilling til den stiftende generalforsamling Kaj rasmussen for sit aktivitetstegn fra Danmarks Jægerforbund, for lang og god tjeneste i Bogense & Omegns Jægerklub Arne Greve Formand for Kreds  Jægerforbundet, stikker nålen fra aktivitetstegnet i brystet på Kaj Rasmussen ;-) Arne Greve Formand Kreds 5 DJ holder tale for Kaj Rasmussen Hans Kristian Nielsen overrækker nogle gode flasker til kaj Rasmussen som tak for mange gode år som formand i Bogense & Omegns Jægerklub. ( Dem glæder vi os til at smage :-)

Den nye bestyrelse. Se fra venstre Keld Olsen, Carsten,Hans Kr. Nielsen,Formand Kaj Rasmussen, Kjeld Bruun, Ove Pedersen, Poul Skov, Poul E. Bang & Mogense Nielsen var fraværende.

 

Løgfestival i Bogense den 19 okt. 2012

 

 

Jagtposten nr. 1

Jagtpost 2014