Generalforsamling 6-9-2018

Formandens beretning 2017/18.

Medlemstallet ligger pt. på 150, hvilket er 6 mere end sidste år og det er jo godt med fremgang.

 

Der har desværre været nogen der ikke har betalt/meldt sig ud og derfor er slettet, nogen pga. flytninger osv.

Bestyrelsen modtager meget gerne forslag til, hvad vi evt. kan ændre eller gøre for at få flere medlemmer.

2018
 

Medlemstal 2018

Ordinære              83

Senior                  24

Ekstra ordinære     36

Husstand               3

Æresmedlemmer     3

Ungdoms medl.       1

I alt                    150

 

 

1 ungdoms medlem er i restance og har ikke indbetalt kontingent, hvilket jo er meget ærgerligt.

Efter generalforsamlingen konstituerede vi os med Steen Thomsen som formand, Kaj Rasmussen som næstformand, Hans Kr. Nielsen som kasserer og Ove Pedersen som referent .

Hvem der blev udvalgsformænd for div. Udvalg vil i se efter min beretning, når udvalgsformændene aflægger beretning for deres udvalg, hvor de gør rede for deres aktiviteter.

Jeg har igen i år, en stor bøn til jer alle, om at komme med gode forslag til udvalgsformændene og deres udvalg, kunne lave af arr . og aktiviteter

Jeg har dog indføjet beretning fra NFC & Samarbejdsudvalget i formandens beretning. I løbet af det forgangene år har foreningen deltaget i følgende arr.:

Ove Pedersen er Jægerrådsformand og repræsentant i Kredsbestyrelsen, for Nordfyns Jægerråd.

Ove Pedersen vil selv komme nærmere ind på Jægerrådet og Kredsens arbejde senere.

 

Da Ove Pedersen er blevet formand for Nordfyns jægerråd, gav det en plads mere til Bogense Land og Strandjagtsforening, hvor Hans Kr. Nielsen er vores forenings repræsentant i Jægerrådet.

Foreningen havde ingen en stand til Løgfestivalen i 2017, da løgfestivalen blev aflyst, om den kommer igen i 2018 ved pt. Ikke noget om.

Vi har i løbet af året afholdt en del bestyrelsesmøder og afholdt en del arr .

 

Jeg gerne rette en stor tak til alle i bestyrelsen og alle udvalgsmedlemmerne for deres store indsats i løbet af året, samt det gode samarbejder vi har haft.

Jeg vil også gerne rette en stor tak til Morten Bruun, som har valgt ikke og genopstille til bestyrelsen og ønske ham knæk og bræk med fremtiden, samtidig vil jeg opfordre forsamlingen til at en af jer melder sig til at overtage Mortens plads.

 

Samarbeidsudvalget:

 

I samarbejdsudvalget har vi holdt en del møder og vi har afholdt den fælles rævejagt med efterfølgende gule ærter, jeg kunne desværre ikke selv deltage; men der var ca. 60 deltagere og der blev skudt 4 eller 5 ræve.

I 2018 var vi igen med i fælles jægeraften, som blev afholdt i klubhuset i Nordfyns jagtforening i Hemmerslev, der kom desværre ikke mange som vi kunne ønske, temaet denne aften var vildtudsætning og trofæ opmåling ved Fritz Heje DJ.

De tre jagtforeninger har desuden også arr. . fælles hygiejne kursus og fælles jagttegns kursus, og begge kurser var godt besøgt.

Der afholdes igen i år jagttegns kursus, hygiejne kursus og et udsætningskursus er også i støbeskeen. Datoerne kunne ses vores hjemmeside, jagtposten og i bladet Jæger.

Vi har en sms advisering af vores arr. og der er pt. ca. 88 medlemmer tilmeldt denne service, hvilket ikke er så mange som det kunne ønskes, men dog en lille stigning på 1 personer siden sidste år.

Vi fortsætter med sms servicen.

 

Der skal lyde en stor ros til alle hjælperne for deres kæmpe indsats.

 

NFC:

 

Jeg blev genvalgt som formand for NFC.i bestyrelsen på NFC.  2018.

I 2018 har køkkenet været passet af Simon og Joakim, hvilket de har gjort rigtig godt, om de forsætter ved jeg ikke lige pt. men bestyrelsen er i gang med at finde ud af det.

En renovering af klubhus, ligger mindst 2 år fremme i tiden, da det vil blive noget dyrt.

 

Vi er lige nu ved at få lavet en ny lejekontrakt med Gyldensteen, da det viser sig, at det ikke er så lige til at overtage jorden, så først antaget og for at få et t ilskud på ca. 50.000,- kr. hjem er vi nød til at lave en ny kontrakt.

DJ skulle hjælpe os med at lave en købsaftale; men det har vist sig, at det kan de ikke og vi skal igennem advokater osv.

 

Vi overvejer også at lave en rullende lejekontrakt på fx 20/30 År i stedet for, da det er det vi har fået anbefalet af div. Instanser. Det har de fleste baner her i DK.

Dette er pga. de vanskeligheder der er ved at købe jorden fx landbrugspligten osv.

 

Der har i løbet af 2018 ikke været skudt lige så meget som tidligere år og det vi høre, som en af grundene er, at vi mangler overdækning på standpladserne og øllet er sat 5 kr. op.

Om det kun skyldes det ved jeg ikke lige pt. Men bestyrelsen på banen arbejder med det, det kræver dog en del kontanter at lave.

Den 18. august 2018 havde banen igen fornøjelsen af at afholde en haglskydeprøve igen og der var 33 tilmeldte deltagere, hvor af 1 ikke havde afsluttet sin tilmelding korrekt og måtte køre hjem igen.

Der var en beståelsesprocent på ca. 52 %, hvilket ikke er noget at prale af. De første 7 aspiranter dumpede på våben betjening og 7 andre på skydningen.

En kæmpe tak til alle jer der var hjælpeinstruktører før prøven, desværre var der kun 9 kursister (3-6)der kom banen de 2 lørdage som var programmeret, dog kom der en del på træningsaftner også.

Jeg vil gerne opfordre jer til at deltage i den ordinære generalforsamling den 9. okt. 2018 kl. 19.00, i klubhuset på NFC. Husk at sidste tilmeldingsfrist er 6. oktober 2018

 

Beretning på vegne af

 

Tekstboks:                                 
 
 

Bogense Land og Strandjagtforenings Steen Lentz Thomsen.

 

 

 

Regnskab

 

TEKST                                  INDTÆGTER                         UDGIFTER

 

Kassebeholdning                                        137.895,52

Generalforsamling/møder/gaver/ sponser         2000,00                               5900,00

Kontingenter                       ,

5981,82

 

500,00

Jagtpost ( papir/porto )+Sponsorater

3400,00

 

3681,00

Riffel skydning/ Indkøb

4429,00

 

3518,00

Pokalskydning.

1015,00

 

1036,00

Graveringer. Medaljer.

 

 

506,00

Veste.

 

 

10400,00

Løg festival. 2016 Rævejagt.

Vejviser+ Web.

 

463,25

 

1000,00

 

567,66

Hundetræning.

4790,00

 

1283,30

Bukkepral. Jægeraften.

 

405,00

 

400,00

Hygiejnekursus

1472,00

 

 

Jagttegnskursus Gebyr

3035,73

 

 

12,00

 

I alt

 

164.887,32

 

 

28.803,96

Kassebeholdning

 

 

136.083,40

 

Balance

 

164.887,32

 

 

164.887,36

 

Underkud

 

 

1812,12

 

 

 

 

Godkendt i Smidstrup - den 04. September 2018.

 

Årsberetning fra hundeudvalget 2018

 

Lørdag den 24/2 havde vi første arrangement, marktræning for stående hund. Der var IO hunde tilmeldt, og vi startede med kaffe om morgenen, hvorefter vi var i marken, og vi fandt da også en del agerhøns, og et par enkelte hare. Vi havde lånt terræn ved Helge, Knud og Jens Henrik. Det var en fin dag.

Den 3-3 startede vi hundetræning hos Peter Horskjær, det var sammen med VeflingeNigerslev og Nordfyns jagtforening. Der mødte 35 hunde op med fører, og der kom et par stykker mere til de næste par træninger. De blev delt op i 4 hold der var træning det meste af dagen.

Efter de 8 gange træning var afsluttet, var foreningerne vært med grillede pølser og en øl. Der var stor tilfredshed med træningen fra alle sider.

Den 2. september startede der hvalpe træning (som er 5 gange) for hunde fra 8 uger til ca ½år.Der er 7 hvalpe tilmeldt, og der kommer et par mere til næste træning. det er også Peter der står for det.

Der skal fra foreningerne lyde en stor tak til Peter Horskjær, for hans store og gode arbejde med træning af hundene.

Vi håber på at Peter har lyst til at træne igen til næste år.

 

 

Formand for hundeudvalget