Referat Bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

hos Hans Kristian Nielsen

Mandag den 12-06-2017 kl. 19.00

Dagsorden.

1.                                         Formanden siden sidst.

2.                                         Kassereren siden sidst.

3.                                         Nyt fra udvalgene.

4.                                         Nyt fra samarbejdsudvalget og deres arr.

5.                                         Grønt råd/jægerråd/hjortelaug.

6.                                         Nyt fra jægerrådet.

7.                                         Nyt fra NFC.

8.                                         Diverse.

9.                                         Evt.

10.                                       Næste møde.

 

Tilstede var : Steen Thomsen, Hans Nielsen, Kaj Rasmussen, Kjeld Bruun, Morten Bruun, Helge Horskjær, Poul Skov og Ove Pedersen.

Afbud fra Carsten Andersen.

1.                   Formanden siden sidst.

                      Der blev holdt et minimøde hos Steen før formandsmødet i Ejbyhallen, grundet

                      en fremsendt tillidserklæring til underskrift, vedr. tillid til kredsformand og  den

                      samlede kredsbestyrelse. Steen blev anbefalet ikke at skrive under. Ove  deltog i

                      mødet da Steen var forhindret. Se medsendt referat fra Ejby.

                      Samarbejdsudvalget har været på efterskolen for at udbedre de skader græsplænen

                      fik da messen blev afholdt.

                      Foreningen har fået 1 nyt medlem.

2.                   Kassereren siden sidst.

                      Foreningen har igen indgået et sponsorat med skytteforeningen.

                      Combiskydningen der var et fælles arr. gav overskud.

                      Der var overskud på hundetræningen.

                      Der var overskud på den afholdte pokal/mærkeskydning.

                      Der er pt. ikke afregnet for jagtmessen.

                      Foreningen er under 140 medlemmer pt.

3.                   Udvalgene.

                      Hagl.

                      Husk der er præmieskydning for foreningen den 5 juli.

                      Medaljer er indkøbt og diplomer bliver lavet.

                      Der er også vildduer på programmet.

                      Hunde.

                      Der har været 8 hunde til træning i foråret. Det kan være at der skal annonceres

                      mere forud for næste sæson.

                      Kaj er træner ved apporteringsprøve den 21 Aug. i Langeskov.

                      Ung/nyjæger.

                      Morten deltog på jagtmessen sammen med dem fra de samarbejdende foreninger,

                      og standen blev rimelig besøgt.

                      Der efterlyses muligheden for at finde jagt til nyjægerne. NFJ har afholdt filmaftner

                      men der har kun været begrænset tilslutning.

                      Steen meddelte at han stillede et dyr til afskydning for en nyjæger.

                      Riffel.

                      Den turnusordning der er mellem de tre foreninger der passer banen, fungerer

                      rigtig godt. Kjeld, Hans og Ove er på skift på banen sammen med den forening,

                      der har banevagten. Der har til nu været en jævn tilslutning til skydningen.

                      Der var en pæn tilslutning til både combiskydning og mærkeskydning.

                      Til combiskydningen var der præmie til bedste skytte  ved riffeldel,

                      og bedste skytte for combi delen.

                      Vinterskydningen på 15m. banen skal annonceres tidligere og mere tydeligt,

                      så der forhåbentlig kommer flere deltagere.

                      Strandjagt.

                      Intet.

4.                   Samarbejdsudvalget og deres arr.

                      Der blev solgt ca. 380 billetter til messen, og der erf møde i udvalget igen i sept.

                      Der skal findes en foredragsholder til jægeraftenen, der er forslag om at spørge

                      Thomas Lindy Nielsen som også skriver til JÆGER.

                      Der er ikke afregnet for jagttegnsholdet endnu.

5.                   Grøntråd/hjortelaug.

                      Hjortelaug.

                      Der har været afholdt møde på Sollerup, hvor det blev indstillet at jagten på

                      dådyr bliver som flg.

                      Dåer og kalve 1/10-31/12

                      Hjorte større end spids, 1/10-31/10 samt de sidste 14 dage i December.

                      Der er fundet ca 20 døde dyr på Æbelø.

                      Grønt råd.

                      Biavlerne har spurgt vedr. træer/bevoksning, der er et vandprojekt i gang i

                      Bogense, i den undersøgelse der var vedr. af mangfoldighed i naturen scorer

                      Nordfyns kommune lavt, der er årsudflugt for rådets medlemmer til Vigelsø.

                      Der vil blive fulgt op på sagen vedr. ophalerpladser.

6.                   Nyt fra jægerrådet.

                      Der blev afholdt møde i rådet den 11/4, og rådet konstituerede sig som flg.

                      Lennart Rasmussen – Formand   ( valgt på årsmødet)

                      Ove Pedersen- Næstformand,  Lars Mortensen – kasserer,

                      Kim Falck Grony- Rep. Grønt råd.   Med I jægerrådet er også

                      Arne Eriksen, Jens Arne Knudsen, Henrik Demant, Leif Thyrsted, Helge Pedersen

                      og Carsten Johansen.

                      Der blev afholdt valg af rep.  for jægerråd Nordfyn til kredsbestyrelsen,

                      afstemningen skete ved håndsoprækning.

                      Opstillede var Frowin Lennart Rasmussen  og Ove Pedersen,

                      Stemmer FLR.    3, og OP.  6, blank  1.

                      Ove Pedersen er dermed nyt medlem af kredsbestyrelsen.

                      FLR. overdrager diverse opgaver i krds regi  til OP.

                      Der er livsstilsmesse på Valdemarsslot i pinsen og jægerne har en stand.

7.                   Nyt fra NFC.

                      Jordhandelen vedr. banen er ikke på plads endnu,

                      Kasper fr NFJ ser på restbeklædning af skeettårn, færdiggørelse.

8.                   Diverse.

                      Intet.

9.                   Evt.

                      Der lægges op til et tættere samarbejde med de andre jagtforeninger i området.

10.                 Næste møde.

                      Mandag den 28 August 2017  kl. 19.00 hos Helge Horskjær.

 

referent. Ove Pedersen.