Referat bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

Klubhuset, Smedestræde ,Nr. Esterbølle

Onsdag dag den 09-01-2019 kl. 19.00

Dagsorden.

 

1.                  Formanden.

2.                  Kassereren.

3.                  Nyt fra udvalgene.

4.                  Ræveregulering den 09 februar 2019

5.                  Jagtmessen 28 februar 2019

6.                  Andre emner.

7.                  Dato for næste møde.

8.                  Evt.

 

 

Tilstede var:  Hans Kr. Nielsen, Kaj Rasmussen, Carsten Andersen, Poul Skov, Helge Horskær, Lise Thomsen Steen Thomsen, Kenneth Thorslund og Ove Pedersen.

 

 

Ad1.             Persondataloven arbejder formanden på at få på plads.

Ad2.             Jagtposten er trykt og regning til sponsorer er afsendt.

                      Der givet tilsagn om ca 20000 kr i kommunalt tilskud.

 

Ad3.             Riffel: Der er afslutning på vinterskydningen 5 februar.

                      Skema med skydedatoer og tider er fremsendt til øvrige jagtforeninger.

 

                      Skema bliver også afleveret ude ved jagtbutikken i Ore og ved Odens jagt

                      og fritid.

                      Flugtskydning: Der har været afholdt nytårsskydning med alm.           tilslutning. Dato for foreningens præmieskydning står i jagtposten.             

                      Samarbejdsudvalget: Der er hygiejne kursus i køreladen Langesø.

                      Der er udsætningskursus i fjervildt her i huset.

                      Strandjagt: Der er ikke edderfugle på Drejet, DOF mener at ræve er

                      årsagen, så der skal reguleres.

                      Hunde: Marktræning her i februar 3 er tilmeldt.

                      Nyjæger: Lise har fået et antal jagtpost, som hun uddeler på                 jagttegnsholdet.

                      NFC: Der arbejdes med flere modeller for banen.

                      Selvejene institution, jordkøb eller leje på langtidskontrakt.

                      Kyllingeskydningen er blevet til nytårsskydning fra 2019.

                      Haglskydeprøve er droppet da det giver for meget trængsel på de      ordinære skydedage op til prøven, og aspiranterne benytter sig ikke af

                      de dage der er sat udelukkende til dem.

                      Der er sket kasserer skifte, men kassen er endnu ikke blevet overdraget                 til den nye kasserer.

                      Hjortelaug: Der er stadig ikke kommet mange indberetninger på skudte                 dyr ca. 20 stk. Der er laugsmøde den 14 marts i Otterup jagtforenings            klubhus.

                      Kreds/JR/Grønt råd: ikke noget siden sidst, husk årsmøde i jægerråd

                      Nordfyn torsdag den 17 januar i NJF´s klubhus i Særslev.

                      NFC: Der har været konsulenter fra DJ på gennemgang af banen.

                      Ved. køb skal  støjskærme være bedre.

                      Tinglysning af nabo areal vedr. hagl nedfald.

                      Skeetbane evt ændres til sportingbane, det vil sikkert give et højere

                      besøgstal.

                      Status Quo, ved køb skal der indhentes ny miljøgodkendelse.

                      Frans Bernstorf vil pt kun lave lejekontrakt for 3 år.

                      Dj vil være behjælpelig med at indhente ny miljøgodkendelse.

                      Pengekasse er endnu ikke overdraget til kasserer.

                      Vedr. nytårsskydning der blev skudt 109 serier og præmierne

                      var sponsorerede.

                      Særslev brugs sørger frem over for opfyldning af øl/vand.

                      Jagtbutikken i Ore vil gerne give tilbud på duer og patroner.

                      Al ombygning på banen er sat i bero indtil videre.

                      Bestyrelsen for banen består nu af 3 personer pr. forening i ejerkredsen.

Ad4.             Steen er i køkkenet. Morgenbrød kl. 8.00 . kl. 14.00 er der parade.

                     

Ad5.             Jagtmesse på bls´s hjemmeside

                      Opstilling starter fra kl. 17.00 onsdag og mødetid kl. 17.00 torsdag.

                      Der er trofæ opmåling fra kl. 15.00

Ad6.             Hans Kr. har været rundt til de årsmøder der har været, for at fortælle

                      om de mårhunde problemer vi måske kan få hvis vi ikke er klar.

                      Der er pt. 7 judasdyr på Fyn, for at forsøge at opspore den vilde

                      mårhund der menes at være på Østfyn.

                      Der har været afholdt mårhundemøde i Svendborg og der  kommer et

                      kursus for kommende mårhunde regulerings jægere også i Svendborg.

Ad7.             Næste møde er den 18 marts i klubhuset, Smedestræde 8, kl.19.00

                      Ove sørger for forplejning.

Ad.8             Indkøb af dummyskyder til hundetræning tages op i samarbejdsudvalget.

 

 

Referat ved Ove Pedersen