Referat bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

Hos Kaj Rasmussen, Norgesvej, Bogense

Mandag den 06-08-2018 kl. 19.00

Dagsorden.

 

1.                  Formanden siden sidst.

2.                  Kassereren siden sidst.

3.                  Udvalgene siden sidst.

4.                  Generalforsamling.

5.                  Jægerråd/Kredsen

6.                  Hjortelauget

7.                  NFC

8.                  Diverse

9.                  Dato for næste bestyrelsesmøde

10.                Evt.

 

Tilstede var: Steen Thomsen, Hans Kr. Nielsen, Kaj Rasmussen, Kenneth Thorslund, Carsten Andersen, Poul Skov, Helge Horskær, Morten Bruun og Ove Pedersen.

 

 

Ad1.             Der var ikke meget nyt. Der er dokumenter vedr. persondatalovgivning   

                   håndtering af samme evt. via hjemmesiden for accept fra medlemmer

Ad2.             Der er afregning fra DJ. og der er få restanter. Der er ca. 150             

                    medlemmer. Regnskabet er ved at være klar til godkendelse hos revisorerne.

Ad3.             Riffel: Der er opstart på riffelbanen/Havrekrog den 7-8 og sidste

                      skydning der er den 18-9.

                      Vinterskydningen på 15 m. starter den 2-10 kl. 19.00

                      Flugtskydning: Der blev et underskud på ca. 1000 kr. ved vores

                      pokalskydning. Der blev solgt ca. 25 serier.

                      Der er aspirantskydning lørdag den 11-8 og haglskydeprøve

                      lørdag den 18-8.

                      Samarbejdsudvalget: Til vores jagtmesse  29 Februar2019, er

                       Søren Ryge Petersen   inviteret og han har givet tilsagn om at komme.

                      Der er købt 5 jagter på Rugård, de 2 bruges til generalforsamling,

                      resterende 3 pladser er til salg for 1500 kr. stk.

                      Næste møde er den 27-8.

                      Strandjagt: Kenneth har nogle ideer i støbeskeen vedr. strandjagt,

                      nærmere info senere

                      Hunde: Forårstræning er afsluttet. Hvalpetræning              begynder 2-9, 

                       og kører over 5 gange til en pris af 250 kr.

                      Nyjæger: Foreningen har fået tilsagn fra Aavj. fonden om afskydning

                      af 1 stk. dåkalv i Langø plantage. Den der bliver udtrukket skal ledsages                

                       af en erfaren jæger.               

Ad4.             Generalforsamling:

                      Valg til bestyrelsen, flg. er på valg.

                      Steen Thomsen, Kaj Rasmussen, Helge Horskær og Morten Bruun.

                      suppleanter: Benny Kühlmann, Peter Batiste og Janni Rasmussen.

                      Revisorer: Henning Rasmussen og Keld Olsen.

                      suppleanter: Niels Bo og Morten Andersen.

                      Bestyrelsen møder kl. 18.00 på NFC.

Ad5.             Jægerråd: Seneste møde blev afholdt på Viggelsø og næste møde

                      afholdes den 30-8.

                      Kredsen: Der var  Jagtmesse på Valdemar slot hvor Ove deltog ,

                      det var pænt besøgt alle dagene. Ved det seneste bestyrelses møde

                      deltag Ove ikke, da det blev holdt midt i hans ferie.

Ad6.             Hjortelaug: Allan Ulriksen er valgt som ny formand.

                      Der har ikke været møde i lauget siden sidste bls. bestyrelsesmøde.

                      Jagttiden på Dåvildt er ikke generel og landsdækkende.

Ad7.             NFC: Der er ved at blive udarbejdet en 1  årig lejekontrakt på

                      banen, da der er opstået problem ved jordkøbet pga. af landbrugspligt.

                      Allan Hansen (NJF) og Henrik Demant(VVJF) skal mødes med Greven.

Ad8.             Intet til  dette punkt

Ad9.             Næste møde er hos Ove Pedersen, aftales på GF.

Ad10.          Evt: Intet.  

 

 

Referat ved Ove Pedersen