Referat bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

Klubhuset, Smedestræde, Nr. Esterbølle

Mandag dag den 25-11-2019 kl. 19.00

Dagsorden.

 

1.                  Formanden.

2.                  Kassereren.

3.                  Nyt fra udvalgene.

4.                  Jagtpost (aflevering arr. der skal i jagtposten 2020).

5.                  Andre emner.

6.                  Dato for næste møde.

7.                  evt.

 

 

                   Tilstede var:   Kaj Rasmussen, Carsten Andersen, Poul Skov, Helge Horskær,

                    Kenneth Andersen, Steen Thomsen, Lise Thomsen og Ove Pedersen.

                   Uden afbud: Kenneth Thorslund.

 

 

Ad1.             Der er rundsendt program for NFC + pasningsplan + brev fra Fonden

                      hvor i det fremgår at Jacob Palsgård gerne vil mødes med de jagtforeninger der har 

                      jagt op til fondens arealer.

                      Der er kommet 5 udmeldelser samt en kursist tilmelding.

                      Vores revisor Henning ”Tømrer” Rasmussen er afgået ved døden, så 1.                      suppleant indtræder i stedet, Steen giver besked.

Ad2.             Kenneth Andersen er godkendt som kasserer og foreningen er blevet

                      CVR. registreret.

                      Der er pt. 144 medlemmer i foreningen.

                      Steen og Kenneth A. deltager i møde mellem BLS. og Skytteforening

                      vedr. mellemregning for renovering af klubhus Smedestræde.

                     

Ad3.             Riffel:  Der er en rimelig tilslutning til dette års vinterskydning.

                      Hagl: Intet pt.

                      Ung/nyjæger: Der er ca. 20 deltagere til jagttegnskursus.

                      Strandjagt: Intet under dette punkt.

                      Hunde: Der er opstart på hunde træning den 7-3-20 tilmelding

                      Skal ske direkte til Peter Horskær, der annonceres i Jæger,

                      Der er også planlagt marktræning for stående hunde.

                      Samarbejdsudvalget: Ræveregulering deltagelse koster 150 kr. inkl. mad.

                      Der undersøges om afholdelse af pølsemagerkursus, underviser kommer med

                      grej -  kursister medbringer selv råvarer.

                      Nyt hygiejne kursus er på bedding.

                      NFC: Klubhuset er ved at blive renoveret, der er malet, lagt nyt gulv

                      og der er sat nye døre og vinduer i.

                      Der arbejdes på en ny type net ti duefang.

                      Der er planlagt at flytte på venstre duerne.

                      Husk NYTÅRS skydning der er 3 varekurve som gevinst.

                      Hjortelaug: Intet nyt.

                      Jægerråd/ kreds: Der har været afholdt formandsmøde i Dalumhallen for

                       jagtforeningerne, der var ikke så stort et fremmøde.

                      Torben Schulz  fmd. for hjortevildt fortalte om mødet i den nationale

                      hjortevildtgruppe. Dj står alene i VFR hvor de andre laver en indstilling

                      til ministeren om arealbegrænsning. Der blev også talt om mulig invasion

                      af mårhunde, hvor Fyn skal være opmærksom på problemet, så der

                      ikke sker det som er sket i Jylland hvor mårhunden formerer sig voldsomt.

                      Jægerrådsårsmødet på Nordfyn er den 16. januar 2020 kl. 19.00

                      på Strandager skyttecenter.  Kredsårsmødet på Fyn er den 5. marts

                      2020 nærmere info om lokalitet.             

                      Ad4.Noget materiale blev    afleveret, resten skal afleveres Kaj Rasmussen                          hurtigst muligt.              

                            Ad5.  Ove forespurgte om en indstilling fra foreningen til ham til de

                          kommende flugtskydningsinstruktørkursus. (han afholder selv udgift).

                      Lise Thomsen og Kenneth Andersen blev spurgt om ikke det også var

                      noget for dem at deltage. Ove skaffer nærmere oplysninger.

                      Kurset er den 25-26 april 2020.

Ad6.             Næste møde er den 27. januar 2020 kl. 19.00 Smedestræde 8.

Ad7.             Evt. Intet til referat under dette punkt.

 

Referat ved Ove Pedersen