Referat bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

Klubhuset, Smedestræde, Nr. Esterbølle

Mandag dag den 18-10-2021 kl. 19.00

Dagsorden.

1. Konstituering af bestyrelsen.

2. Konstituering af udvalgene.

3. Sidste nyt fra de gamle udvalg.

4. Kommende arr.

5. Jagtposten forberedelse.

6. Diverse

7. Dato for næste møde

8. Evt.

 

Tilstede var: Poul Skov, Steen Thomsen, Lise Thomsen, Sivert Thomsen, Carsten Andersen, Kenneth Andersen, Peter Hansen og Ove Pedersen.

Afbud: Kenneth Thorslund.

Et velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Peter Hansen.

ad1. Formand- Steen Thomsen

Næstformand-Kenneth Thorslund

Kasserer-Carsten Andersen

Sekretær- Ove Pedersen

ad2. Jægerråd- Poul Skov

Samarbejdsudvalg- Carsten A., Poul S., Lise Th./Peter H.

Riffel- Steen Thomsen

Hagl- Sivert Thomsen

Nyjæger- Lise Thomsen

Strand/hav- Kenneth Thorslund

Hunde- Peter Hansen

Hjorte- Carsten Andersen

NFC- Sivert Th., Lise Th., Steen Th./Poul S.

Web- Carsten Andersen

ad3. Nyjæger: Opstart nyt hold 4/11-21 i Søndersø

Strandjagt: Ingen aktivitet

Hagl: Pænt fremmøde til oprydning. Der er renset render ved banen, men det halter ved naboen så vandet flyder ikke frit.

Riffel: Der arbejdes stadig på at få forbedret Camera/fjernsyn,

vinterskydning starter først den 2/11-21 program udsendes på sms til medlemmer, og invitation til de andre jagtforeninger. Gamle skytter får overført manglende skydninger og helt nye skytter betaler for 2 ekstra skydninger så alle har haft 7 skydninger ved afslutningen i Februar. Der arbejdes på at afholde feltskydningsdelen på en anden måde.

Steen indkalder til møde med de øvrige riffelinstruktører sam medhjælpere.

Hunde: Nye hunde henvises direkte til Peter Horskær.

Hjorte: Bls. har haft en nyjæger på jagt hos fonden på Langø.

Der er blevet givet dispensation for jagt på Æbelø holm og drejet for en 3 årig periode.

Charlotte Jepsen var den heldige, og hun skød en kalv. Tillykke.

Jægerråd/grøntråd: Der har ikke været afholdt møde siden sidst.

Jægerrådet havde en stand til fjordens dag som var pænt besøgt.

Kreds: Der har ikke været møde i kredsen siden sidst.

Der har været møde for de delegerede til Repræsentantskabsmødet.

Der har også været møde for formændene i kredsens jagtforeninger,

fremmødet kunne godt have været større, der var oplæg fra dj´s nye

forenings konsulent omkring hvervning af nye medlemmer.

Kragepokal: der fremskaffes en anden til fremtidig brug, en opfordring til at få skudt nogle af de sorte fugle.

Jagtposten : Kaj/Lise og Steen husk at få læst korrektur på det tilsendte

så indhold og datoer passer.

Adr. på bladsponsorer ligger i penge kassen.

HUSK SIDSTE FRIST FOR INDLEVERING ER 19 NOVEMBER 2021.

ad4. Punktet udskudt til næste møde.

ad5. Husk indlevering.

ad6. Husk ved transport af patroner til NFC, undersøg regler så transportørerne ikke kommer i klemme rent lovmæssigt.

ad7. Næste møde er den 12/1-2022

Referat ved Ove Pedersen