Konstituerende bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

Klubhuset 15m banen Smedestræde 8 Nr. Esterbølle

Mandag den 18-09-2019 kl. 19.00

Dagsorden.

 

1.                  Konstituering af bestyrelsen.

2.                  Konstituering af udvalgene

3.                  Oplæg fra hjortelauget ang. fælles jagt og fredningssagen

4.                  Rep. møde NFC den 8-10-19

5.                  Strukturmødet den 25-9-19

6.                  Diverse

7.                  Jagtposten, forberedelse

8.                  Dato for næste bestyrelsesmøde

9.                  Evt.

 

Tilstede var: Steen Thomsen, Hans Kr. Nielsen, Kaj Rasmussen, Poul Skov,            Helge Horskær, Lise Thomsen, Kenneth Andersen og Ove Pedersen.

Fraværende: Carsten Andersen og Kenneth Thorslund.

 

 

Ad1.             Formand: Steen Thomsen.

                      Næstformand: Kaj Rasmussen.

                      Kasserer: Kenneth Andersen.

                      Sekretær: Ove Pedersen.

 

Ad2.

                      Ny/ungjæger: Lise Thomsen.

                      Hagl: Helge Horskær.

                      Hunde: Kaj Rasmussen.

                      Strandjagt: Kenneth Thorslund.

                      Riffel: Steen Thomsen

                      Hjortelaug: Carsten Andersen.

                      Jægerråd: Hans Chr. Nielsen.

                      Hjemmeside: Carsten Andersen.

                      Samarbejdsudvalg: Kenneth Andersen, Steen Thomsen og                                          Lise Thomsen.

                      NFC: Steen Thomsen, Lise Thomsen og Kenneth Andersen.

                      Bemærkninger: Kaj Rasmussen og Poul Skov suppleanter.

                     

                     

Ad3.             C.A. var ikke tilstede, Der er rejst spørgsmål om Bls. fortsat skal

                      støtte op om hjortelauget! Dette drøftes på senere møde.

                      Det blev besluttet at Bls. ikke giver møde ved hjortemøde den 19-9-19.

Ad4.             På årsmødet NFC. den 8-10-19 møder Steen, Lise og Kenneth A. som                      Bls.   

                    rep. Dem der har mulighed  bedes også komme.

Ad5.             Det er vigtigt med så stort fremmøde som muligt til mødet den 26-9-19

                      da det er varslet omfattende ændringer i DJ´s struktur som kommer til at                           vedrører os alle.

Ad6              På NFC. vil der evt. blive sat lørdage af til åbne skydninger.

                      hvis dette ikke er muligt vil det evt. lægges hos Helge Horskjær ,som arr. i                        jagtforenings regi. Dette arr. er mest rettet mod nyjægere men alle vil være    velkomne.

Ad7.             Alle data og input til jagtposten senest den 25-11-19.

Ad8.             Næste møde den 25-11-19 kl. 19.00

                      Klubhuset ,Smedestræde 8, Nr. Esterbølle.

Ad9.             Foreningens Hjemmeside gennemgås for en ny opdatering.

                      Helge Horskjær sørger for indkøb af foreningsvest til Kenneth Andersen.

 

 

Referat ved Ove Pedersen