Referat Bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

hos Kaj Rasmussen

Mandag den 18-9-2017 kl.19.00

Dagsorden.

1.                               Konstituering af bestyrelsen.

2.                               Konstituering af udvalgene

3.                               Løgfestival

4.                               Rep. møde NFC

5.                               Diverse

6.                               Dato og sted for næste bestyrelsesmøde

7.                               Evt

Tilstede var Steen Thomsen, Hans Nielsen, Helge Horskjær, Kenneth Thorslund, Morten Bruun, Kaj Rasmussen, Poul Skov og Ove Pedersen.

Afbud fra Carsten Andersen.

 

ad1.                                   Formand: Steen Thomsen

                                            Næstformand: Carsten Andersen

                                            Kasserer: Hans Kr. Nielsen

                                            Sekretær: Ove Pedersen

ad2.                                   Rep. Jægerråd: Ove Pedersen

                                            NFC: Steen Thomsen & Poul Skov

                                            Samarbejdsudvalg: Steen Thomsen, Kaj Rasmussen

                                            og Hans Kr.  Nielsen.

                                            Hjortelaug: Carsten Andersen

                                            Jagtposten: Steen Thomsen & Kaj Rasmussen

                                            Hundeudvalg: Kaj Rasmussen

                                            Haglskydning: Helge Horskjær

                                            Riffeludvalg: Hans Kr. Nielsen

                                            Strandjagtudvalg: Kenneth Thorslund

                                            Nyjægerudvalg: Morten Bruun

                                            Web: Carsten Andersen

                                            Navne på Udvalgsmedlemmer vil foreligge på næste møde.

                                            Ove rundsender referat fra jægerråd samt grønt råd.

ad3.                                   Løg festival den 20/10  evt. et projekt for samarbejdsudvalget

                                            der spørges i de andre foreninger om evt. deltagelse.

                                            Kenneth, Poul og Ove deltager og der er opstilling kl. 8.00

                                            Kaj bestiller et dyr hos Mogens Østergård til flåning og

                                            forlægning kl. 12.00. der skal findes en person til dette

                                            da det ikke er sikkert at Kjeld har tid.

                                            Ove har brochure materiale som han tager med.

ad4.                                   NFC. har årsmøde den 10/10 kl. 19.00 i klubhuset.

                                            Jordkøb er på plads, kontrakt er ved at blive udformet.

                                            Der er et kraftigt ønske om overdækning af standpladser,

                                            Kasper fra NFJ er ved at udforme ideer til modulopbygning.

                                            Der mangler kantine passer for den kommende sæson

                                            forslag til mulige emner er meget velkomne.

ad5.                                   Den årlige fælles rævejagt er sat til den3-2-18 med

                                            udgang fra NFJ klubhus i Hemmerslev.

                                            Deadline for ting til jagtposten er næste best. møde.         

                                            Nyjæger. Liste med navne på kursister, så de evt kan fordeles

                                            ud til de respektive foreninger.

                                            Vedr. friduer på skydebanen. der er 150 duer incl. instruktør

                                            på skydebanen som er gratis når kursisten er medlem af en af

                                            de  tre foreninger NJF-VVJF og BLS.

                                            Vedr. formandsvalg til jægerråd, Ove undersøger tidsfrist

                                            om kandidat anmeldelse.

                                            Der er planlagt Jæger aften den 22/2-18 i Særslev.

                                            Der vil være trofæ opmåling og temaet for aftenen

                                            vil være lovgivning og regler omkring udsætning af vildt.

                                            Der har været henvendelse fra HCA golf vedr. stand

                                            til julebasar 18-19 november. vi må nok beklage at vi ikke

                                            er i stand til at deltage da der ikke er ledige personer til

                                            at arr. dette. Ove har fået henvendelsen og Ove melder

                                            tilbage.

ad6.                                   Næste møde er den 16/11-17  kl. 19.00 hos

                                            Kenneth Thorslund  Stegøvej nr. 123

ad7.                                   Der var ikke noget under evt.

 

referat Ove Pedersen