Referat bestyrelsesmøde i

Bogense Land og Strandjagtforening

Klubhuset, Smedestræde, Nr. Esterbølle

Onsdag dag den 12-01-2022 kl. 19.00

Dagsorden.

1. Sidste nyt fra formanden.

2. Sidste nyt fra kassereren.

3. Sidste nyt fra udvalgene.

4. Aflevering af ting til jagtposten.

5. Tilmelding af banevagter på NFC.

6. Andre emner.

7. Diverse.

8. Dato for næste møde.

9. Evt.

 

Tilstede var: Poul Skov, Steen Thomsen, Lise Thomsen, Sivert Thomsen, Carsten Andersen, Peter Hansen og Ove Pedersen.

Afbud: Kenneth Thorslund.

ad1. Ikke så meget siden sidst. Lise starter på politiskolen på Sjælland men fortsætter i bestyrelsen indtil næste generalforsamling.

Ballade i DN Nordfyn som kan ende med at Kenneth Thorslund mister sin plads. Alle bedes gennemgå vores hjemmeside for evt. opdateringer.

Foreningens medlemmer er stort set tilfredse med foreningens aktiviteter, både egne og dem vi er fælles om.

ad2. Der har været 3 udmeldelser, alle sponsorer for jagtposten har betalt.

Der er pt. 138636 på konto, 15000 i fælles kasse og ca 4000 i kontant.

ad3. Nyjæger: Ikke så meget til dette punkt.

Strandjagt: Der har været et par forespørgsler vedr. pramjagt.

Hagl: Ny bane instruks for NFC er på plads.

Nytårsskydning er fastsat til den 12/2, og der træning søndag den 6/2.

Der kommer pristigning da prisen på duer er hævet.

Foreningens pokalskydning er den 6/7

Riffel: Steen indkalder til møde med de øvrige riffelinstruktører sam medhjælpere.

Der er opstart på riffelbanen den 19/4 kl 17.30

Lørdag den 7/5 har foreningen indskydning/mærkeskydning.

Hunde: Nye hunde henvises direkte til Peter Horskær.

Hjorte: På de fra fonden annoncerede datoer for jagt blev der på jagt 1, skudt fire dyr, på jagt 2, 1 dyr.

Samarrbejdsudvalg: Jagtmesse er aflyst og udskudt til 2023, pølsekursus er aflyst, ræveregulering den 5/2 fastholdes. Der arbejdes med at afholde jægerloppemarked sommer 2022.

Jægerråd/grøntråd: Der har været 1 møde samt Årsmøde som blev afholdt på Strandager med 9 fremmødte, Jægerrådsformand samt Dj formand Claus Lind var med på mødet online pga. corona karantæne desuden var der 3 personer yderligere med online.

Leif Tyrsted fra Otterup blev valgt som dirigent.

Formanden aflagde beretning som blev godkendt

Da det er valgår, skal posten som formand opslås, der blev foreslået genvalg af den siddende formand, som accepterede .

Da Ejgil Jensen havde varslet at ville stoppe som HB medlem skulle der indstilles en ny. Lars Udengaard fra Drigstrup jagtforening havde meldt sit kandidatur til posten og han blev indstillet. Thomas Albertsen (Kredsformand pt.) vil godt tage posten som suppleant til HB, han blev også indstillet. Ejgil Jensen vil gerne overtage posten som kredsformand efter Thomas. Ejgil blev også indstillet.

CLC fortalte om jagttidsforhandlingerne som står på lige nu ,og om Dj`s bevæggrunde for at agerer som Dj gør.

Ejgil havde et spørgeskema med vedr. den nye struktur i DJ,

samme skema har han med rundt til alle årsmøder, hvorefter besvarelserne bliver evalueret.

ad4. Husk at aflevere til jagtposten senest den 14/1

ad5. Banevagter på NFC er fordelt, Lise sender vagtplan rundt.

ad6. Der indkøbes ny kragepokal og vinderen foregår ved lodtrækning blandt indleverede ben. Der er også et gavekort til vinderen.

ad7. Intet til referat på dette punkt.

ad8. Mandag den 25/5-2022 kl. 19.00

ad9. Intet til referat på dette punkt.

Referat ved Ove Pedersen